HOME             CV              ABOUT


JOS VAN OOSTERHOUT ( Hoensbroek 1956) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Akademieklas te Tilburg (1975-1976) en aan de Rijksakademie te Amsterdam (1976-1981, beeldhouwen) en kreeg les van Paul GrÚgoire en Eric Claus. In 1980 en 1981 won hij de F.C. Uri˘tprijs en in 1981 de Prix de Rome beeldhouwen. De mens staat centraal in zijn werk.

Ze zijn goed herkenbaar, al zal niemand de vergissing maken ze voor mensen van vlees en bloed aan te zien. Dat komt doordat hun formaat duidelijk afwijkt, doordat hun vorm gestileerd is tot een soort schaakstuk, hun postuur ontleend lijkt aan een held of godin die wij alleen kennen uit de mythologie of andere verhalen en via de beelden of schilderijen van generaties kunstenaars voor ons. Jos van Oosterhout maakt duidelijk gebruik van de beelden in ons hoofd, van de schatkist van onze cultuur. Kijken heeft meerdere dimensies. Niet alleen de aanraakbare buitenwereld, maar evenzeer de daar achter schuilgaande lagen trekken de blik van de kunstenaar. Maken in de kunst vereist, meer nog dan kunde en vaardigheid, zaken als gedrevenheid en opgaan in eigen fantasie. De beelden van Jos van Oosterhout zijn geladen met verlangen, ze zijn sensueel en erotisch, soms geestig, soms hilarisch.

Tekst: Peggie Breitbarth.


Jos van Oosterhout is docent beeldhouwen aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten te Laren (NH) en aan de Amsterdamse Hermes Beeldhouwcursussen.